Tehnik

Tehniku töö põhieesmärk on 

 • tagada Cleveroni pakirobotite ja -automaatide elektriseadmete töötamine ja korrasolek;
 • tunda tooteid põhjalikult; 
 • kõrvaldama elektriseadmete ja -lahenduste rikked ning vastutama toodete häälestamise, testimise, hoolduse, remondi ning mehhatroonikaalaste laboratoorsete tööde ja katsete läbiviimise eest.
 • käia välislähetustes, kuna ta osaleb Cleveroni toodete paigaldamistel erinevates riikides.

Kvalifikatsioon:

 •  vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus; 
 • (elektri)skeemide ning jooniste lugemisoskus; 
 • teksti-, tabeltöötlus- ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus; 
 • eesti keel nii kõnes kui kirjas;
 •  inglise keel B2 tasandil; 
 • B-kategooria autojuhi load.

Otsime inimest, kes on: 

 • otsustus- ja vastutusvõimeline, 
 • iseseisva töödistsipliiniga, 
 • hea suhtlemisoskusega, 
 • koostöövalmis, 
 • kohusetundlik, 
 • algatus- ja analüüsivõimeline, 
 • tugeva pingetaluvusega, 
 • positiivse ellusuhtumisega, 
 • elukestva arengu pooldaja, 
 • tugev lahenduste leidmises.

Töökoha asukoht on Viljandis.

Send your CV [email protected]