Software Tester

Sinu tiimi peamiseks eesmärgiks Cleveronis on koostöös arendajatega tagada klientidele võimalikult hea kogemus meie toodete kasutamisel. Meie tiim aitame diagnoosida võimalikud probleemid ning seeläbi jõuda parema ja kvaliteetsema tooteni. 

Millist rolli mängid oma tiimis?

 • Koostad ja haldad testplaane
 • Teed manuaalseid testimisi füüsiliste masinate ja serverite peal
 • Haldad ja kirjutad automaatteste
 • Tuvastad vigu, raporteerid ja suhtled arendajatega parema tulemuse saavutamiseks
 • Töötad koos teiste testijatega ning vajadusel teed koostööd ka teiste osakondadega 

Milliseid kogemusi sinult ootame?

 • Eelnevat edukat kogemust tarkvaratestijana
 • Eelnevat kogemust automatiseerimise haldamisel ja implementeerimisel
 • Kogemust integreeritud süsteemide testimisel läbi kogu stacki
 • Tiimis töötamise kogemust 

Milliseid oskusi sinult ootame?

 • Testplaanide koostamine ja testimine nõuete baasil
 • SQL-i ja andmebaasidega töötamise oskus
 • Java või mõne teise objektorienteeritud keele oskamine
 • Erinevate testimistööriistade tundmine (Selenium, JUnit jt)
 • Oskad lugeda koodi ning mõistad selle sisu
 • Eesti ja inglise keele oskus väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas
 • Analüütiline ja loov mõtlemine
 • Oled oma töös põhjalik ja eesmärgikindel
Kandideerimiseks koosta palun 2-3 minutiline video, kus vastad küsimustele:
 • Millisele ametikohale kandideerid?
 • Millised väärtused on Sulle tööelus olulised?
 • Mis oli Su viimane ebaõnnestumine? Mida sellest õppisid?
 • Kui peaksid 6-aastasele lapsele Cleveronist rääkima, siis kuidas seda teeksid? 
Video ja CV saada [email protected]
Töö asukoht Viljandis või Tallinnas.

Send your CV to [email protected]